Vacatures

Aangemaakt:25-01-2018


Vakdocent L.O. Basisonderwijs
Rotterdam

Aangemaakt:26-02-2018


BSO / NSO
Schipluiden

Aangemaakt:13-02-2018


Sportdagbegeleiding
Den Haag

Aangemaakt:13-02-2018


Sportdagbegeleiding
Den Haag

Aangemaakt:13-02-2018


Vakdocent L.O. Basisonderwijs
Krimpen Aan Den Ijssel

Aangemaakt:20-04-2018


Sportdagbegeleiding
Den Haag

Aangemaakt:05-04-2018


Sportdagbegeleiding
Den Haag

Aangemaakt:06-12-2017


Zweminstructeur
Zoetermeer

Meer

 
Links
Sportloopbaan Garantieplan - Facebook pagina  Sportloopbaan Garantieplan - Linked-in pagina
 
Mediapartners

    Calibris    Den Haag Marketing

    BVM Sport    Deelgemeente Kralingen - Crooswijk

    Gemeente Amsterdam    JOS Rotterdam

 
Partner Promo Video's
 1 
 
Opleidingen

    ROC ID College    Albeda College

    ROC Flevoland    De Haagse Hogeschool

    Lentiz Outdoor    ROC Mondriaan

 
Werkgevers

    BVM Sport    Ministerie van Binnenlandse Zaken

    Active Jobbing sportvacatures    Timeout

    Stichting WSDH    Strand Nederland

Disclaimer

DISCLAIMER Sportloopbaangarantieplan.nl 

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website www.Sportloopbaangarantieplan.nl (hierna: de “Website”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen. 

Informatie en communicatie 

Sportloopbaangarantieplan.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is. U aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de Website op het moment van gebruik (“as is basis”).
Sportloopbaangarantieplan.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is Sportloopbaangarantieplan.nl niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. Sportloopbaangarantieplan.nl garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.
Sportloopbaangarantieplan.nl is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Sportloopbaangarantieplan.nl of haar licentiegevers, met uitzondering van content die door uzelf wordt ontsloten via de Website.
Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Sportloopbaangarantieplan.nl, is het u niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruikte maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de Databankenwet.

Verwijzingen naar websites van derden

De Website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft Sportloopbaangarantieplan.nl geen zeggenschap. Sportloopbaangarantieplan.nl accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen op onderstaand adres: 
Het Poortgebouw 
Beech Avenue 54-80
1119 PW Schiphol-Rijk

Nieuws

- Fietsexamen helpt regels en risico’s in verkeer te kennen.

- EXAMENROOSTER PRAKTISCH FIETSEXAMEN DEN HAAG 2017 IS BEKEND

- EXAMENROOSTER PRAKTISCH FIETSEXAMEN ROTTERDAM 2017 IS BEKEND